Μείωση των αξιώσεων των ναυλωμένων μερών και των υπερβολικών εκπομπών

Green Charter χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για την ενημέρωση των παραδοσιακών ναυλοσυμφώνων, βελτιώνοντας τα εμπορικά αποτελέσματα για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές και μειώνοντας τις υπερβολικές εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμων.

Υποστήριξη των στόχων μείωσης των εκπομπών

Οι παραδοσιακές συμφωνίες ναύλωσης εμποδίζουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών, συμβάλλουν στην αναποτελεσματική κατανάλωση καυσίμων και δυσχεραίνουν τη συμμόρφωση του κλάδου με τους κανονισμούς περί εκπομπών. 

Green Charter επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών ρητρών σε μια σύμβαση ναυλοσύμφωνου, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των στατικών πινάκων και ρητρών απόδοσης.

Αυτές οι δυναμικές ρήτρες επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να επιτυγχάνουν βέλτιστες τεχνικές και λειτουργικές επιδόσεις σε ολόκληρο τον στόλο τους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μείωση των αξιώσεων του Charter Party

Green Charter συμβάλλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας που παρατηρείται συχνά στις παραδοσιακές συμφωνίες ναύλωσης, παρέχοντας και στις δύο πλευρές πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και στις προγνωστικές προσομοιώσεις της απόδοσης του πλοίου.

Για τους ναυλωτές, αυτή η διαφάνεια συμβάλλει στην απορρόφηση κινδύνων από συμβάσεις πολλών εκατομμυρίων, μειώνει τα γενικά έξοδα των απαιτήσεων και βελτιώνει τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Για τους πλοιοκτήτες, τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν με ασφάλεια την πραγματική αξία των πλοίων τους, χωρίς να κινδυνεύουν από αξιώσεις των ναυλωτών.

Και για τις δύο πλευρές, η αυξημένη διαφάνεια συμβάλλει στην υποστήριξη πιο συνεργατικών σχέσεων, με αποτέλεσμα καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα.

Δυναμικές ρήτρες ναυλοσυμφώνου

Green Charter χρησιμοποιεί τα μοντέλα σκαφών Nautilus Labs' Digital Twin για να δημιουργήσει μια ψηφιακή προσομοίωση του ναυλωμένου σκάφους. Αυτό το μοντέλο παρέχει μια ανεξάρτητη, ενιαία πηγή αλήθειας για την απόδοση του σκάφους.

Αυτό συμβάλλει στην υποστήριξη της διαφανούς συνεργασίας, παρέχοντας και στα δύο μέρη αναφορές τεχνικών και επιχειρησιακών επιδόσεων, ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσομοιώσεις ταξιδιού.

Τα μοντέλα Digital Twin επιτρέπουν τη χρήση μιας σειράς δυναμικών ρητρών σε ένα ναυλοσύμφωνο, εξαλείφοντας την ανάγκη για στατικούς πίνακες επιδόσεων και μειώνοντας τις απαιτήσεις. 

Πώς λειτουργεί το Green Charter

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Green Charter?

Οι παραδοσιακές συμφωνίες ναυλοσύμφωνων εμποδίζουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών, δυσχεραίνοντας την επίτευξη του πλήρους εμπορικού δυναμικού αυτών των συνεργασιών. Ταυτόχρονα, η έλλειψη συνεργασίας οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανάλωση καυσίμων, αυξάνοντας τη δυσκολία επίτευξης των στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση και τα δεδομένα αισθητήρων πλοίων για να επικαιροποιήσουμε τις παραδοσιακές συμφωνίες ναυλοσύμφωνων και να καταργήσουμε τα εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ ιδιοκτητών και ναυλωτών. Αυτό συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων, στη μείωση των εκπομπών, στη μείωση των απαιτήσεων των ναυλοσυμφώνων και τελικά στη βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές.

Πώς λειτουργεί το Green Charter ;

Η νέα μας προσέγγιση για τα πλαίσια των ναυλοσυμφώνων χρησιμοποιεί δεδομένα υψηλής συχνότητας από το πλοίο και μηχανική μάθηση για τη δημιουργία μιας προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου του εν λόγω πλοίου. Η απόδοση του σκάφους σε πραγματικό χρόνο μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθείται αντικειμενικά σε σχέση με την προσομοίωση αυτή. Τα δεδομένα στο ψηφιακό δίδυμο μπορούν να προβληθούν και από τις δύο πλευρές του ναυλοσυμφώνου και εξασφαλίζουν βελτιωμένη συνεργασία και διαφάνεια.

Αυτός ο ψηφιακός δίδυμος αποτελεί τη βάση για μια σειρά καινοτόμων δυναμικών ρητρών που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ναυλοσύμφωνο για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των στατικών ρητρών ναυλοσυμφώνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προστεθούν ρήτρες που καταργούν τους περιορισμούς ταχύτητας, προσθέτουν δυναμικές βάσεις απόδοσης ή εισάγουν συνεργατική διαχείριση των βαθμολογιών CII.

Ποιες ρήτρες μπορούν να προστεθούν σε ένα ναυλοσύμφωνο μέσω της ιστοσελίδας Green Charter;

Green Charter επιτρέπει την προσθήκη μιας σειράς δυναμικών ρητρών στα πλαίσια των ναυλοσυμφώνων, όπως:

 

  • Συνεργατική διαχείριση της ΚΙΕ: Διαχείριση τόσο της επιχειρησιακής όσο και της τεχνικής απόδοσης του σκάφους
    για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης και των συμφωνημένων βαθμολογιών CII.

  • Δυναμικές ρήτρες ρύπανσης χρονοχάρτη: Ρήτρες που εγγυώνται διορθωτικές ενέργειες μόλις ξεπεραστούν τα όρια σε σχέση με το Digital Twin του Nautilus, διασφαλίζοντας ότι και τα δύο μέρη διαχειρίζονται προληπτικά τις τεχνικές επιδόσεις του πλοίου για τη μείωση των υπερβολικών εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων.
  • Δυναμικές ρήτρες χρονοναύλωσης (απόδοσης): Ρήτρες που καθορίζουν μια δυναμική καμπύλη ταχύτητας και κατανάλωσης με βάση το Digital Twin της Nautilus με βάση τις πραγματικές επιδόσεις αντί για μια στατική περιγραφή των επιδόσεων του σκάφους. Αυτές οι ρήτρες ξεκλειδώνουν δυναμικά εύρη ταχυτήτων, επιτρέποντας την αξιολόγηση των επιδόσεων πέραν ορισμένων ταχυτήτων, και επικαιροποιημένα προφίλ επιδόσεων που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές επιδόσεις του σκάφους
  • Ρήτρες άφιξης Just-in-Time: Ρήτρες που επιτρέπουν έννοιες όπως η Εικονική Άφιξη με δυναμικές ταχύτητες για να φτάσει στο λιμάνι σε συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα με βάση προσομοιώσεις Χάρτη Green
  • Ρήτρες ναύλωσης ταξιδιού δυναμικής ταχύτητας: Ρήτρες που εξαλείφουν τους περιορισμούς ταχύτητας των ναυλώσεων ταξιδιού και ξεκλειδώνουν τις βέλτιστες ταχύτητες με βάση τις προσομοιώσεις Digital Twins και Green Charter του Nautilus.

Μια νέα προσέγγιση για τα Συμβαλλόμενα Μέρη Χάρτη

Είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ναυλωτής, το Green Charter μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις εμπορικές σας σχέσεις, να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμων και να μειώσετε τις εκπομπές ρύπων. Για να μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε για τις συμφωνίες ναυλώσεών σας, επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.