Προβλεπτική διαχείριση επιδόσεων για ναυτιλιακούς στόλους

Fleet Essentials είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης των επιδόσεων του θαλάσσιου στόλου για ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης.

Χρησιμοποιώντας ειδικά ψηφιακά μοντέλα δίδυμων πλοίων, το Fleet Essentials σας λέει ποια πλοία χρειάζονται άμεση προσοχή, βοηθώντας σας να επικεντρωθείτε στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών.

Διαχείριση επιδόσεων του ναυτιλιακού στόλου για τη μείωση των εκπομπών

Βελτιώστε τη βαθμολογία CII

Οι κανονισμοί για τις εκπομπές, όπως ο CII και το EU ETS, σημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πώς αποδίδουν τα σκάφη τους, εάν θέλουν να μειώσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση.

Fleet Essentials παρέχει στις ομάδες επιδόσεων και τεχνικών ομάδων τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παρακολουθούν τον βαθμό CII κάθε πλοίου του στόλου τους. Οι προγνωστικές ειδοποιήσεις της πλατφόρμας σημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων των πλοίων ώστε να περιορίσουν τις εκπομπές. Και με τον προγνωστικό προσομοιωτή CII, μπορείτε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα, εντοπίζοντας τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο προφίλ λειτουργίας του πλοίου για να μειώσετε τον βαθμό CII για το έτος.

Δημιουργήστε καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων, οι κανονιστικές πιέσεις και οι ευρύτερες συνθήκες της αγοράς σημαίνουν ότι η απόδοση των πλοίων είναι υψίστης σημασίας.

Fleet Essentials ειδοποιεί τους πλοιοκτήτες όταν ένα σκάφος καταναλώνει υπερβολικά ή υπολειτουργεί, επιτρέποντάς τους να βρουν το βέλτιστο παράθυρο συντήρησης για την εξοικονόμηση καυσίμων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αποζημιώσεων.

Τα δεδομένα στο Fleet Essentials βοηθούν επίσης τους πλοιοκτήτες να αποδείξουν την πραγματική απόδοση των πλοίων τους και να χρεώσουν το καλύτερο ποσοστό ναύλωσης.

Προσδιορισμός βελτιώσεων επιδόσεων του σκάφους

Η παρακολούθηση των επιδόσεων των σκαφών είναι χρονοβόρα εργασία, ιδίως καθώς αυξάνονται τα μεγέθη του στόλου και οι πηγές δεδομένων. Για τους διαχειριστές επιδόσεων, η πρόκληση είναι ο γρήγορος εντοπισμός των πιο πιεστικών ζητημάτων επιδόσεων των σκαφών.

Fleet Essentials σας παρέχει μια τακτική έκθεση διορατικότητας για ολόκληρο τον στόλο, η οποία συνοψίζει τις επιδόσεις του στόλου και επισημαίνει τα σκάφη που χρειάζονται καθαρισμό ή συντήρηση. Και η ομάδα αναλυτών ναυτιλιακών επιδόσεων είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις και να μεταμορφώσετε την παρακολούθηση των επιδόσεων του στόλου σας.  

Fleet Essentials Χαρακτηριστικά

Ψηφιακά δίδυμα μοντέλα για θαλάσσια σκάφη

Για κάθε σκάφος στο Fleet Essentials, δημιουργείται ένα μοντέλο ψηφιακού δίδυμου με βάση ιστορικά δεδομένα επιδόσεων από αισθητήρες και μεσημεριανές αναφορές.

Αυτά τα προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης παρέχουν στη συνέχεια βασικές, ιστορικές και προγνωστικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του σκάφους. Αυτό επιτρέπει την αποστολή προειδοποιήσεων πρόβλεψης, οι οποίες προειδοποιούν όταν διάφορες πτυχές των επιδόσεων του σκάφους είναι κάτω από τα προβλεπόμενα σημεία αναφοράς.

Αναφορές ανάλυσης και ειδοποιήσεις επιδόσεων

Fleet Essentials παραδίδει στα εισερχόμενά σας μια τακτική έκθεση Fleet Insights, η οποία συνοψίζει τις επιδόσεις του στόλου σας και τους δείκτες KPI εκπομπών. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για μη βέλτιστες διαμορφώσεις λεβήτων και γεννητριών, καθώς και για ρύπανση του κύτους, όταν η απόδοση πληροί προκαθορισμένα όρια.

Και όλοι οι πελάτες του Fleet Essentials έχουν πρόσβαση σε μια ειδική ομάδα έμπειρων αναλυτών ναυτιλιακών υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα δεδομένα και να λάβετε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Οι αναλυτές μας είναι επίσης σε θέση να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες αναφορές που εντάσσονται απρόσκοπτα στις επιχειρησιακές σας διαδικασίες.

Μαζί, οι αναφορές, οι ειδοποιήσεις και η ομάδα επιδόσεων του Fleet Essentials' διασφαλίζουν ότι είστε σε θέση να εντοπίσετε τα πιο πιεστικά ζητήματα επιδόσεων για να βοηθήσετε στη μείωση του κόστους και τη μείωση των εκπομπών.

Fleet Essentials Πίνακες οργάνων

Fleet Essentials παρέχει μια σειρά από λεπτομερείς πίνακες ελέγχου για όλες τις πτυχές των επιδόσεων του σκάφους. Οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης είναι σε θέση να επιλέξουν ένα μεμονωμένο σκάφος από το στόλο σας και να δουν ακριβή δεδομένα για ένα τεράστιο φάσμα παραγόντων σε κάθε πίνακα οργάνων.

Κάθε ταμπλό εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο τομέα της απόδοσης του σκάφους, από τη διαχείριση των εκπομπών έως την ταχύτητα και την κατανάλωση, την απόδοση του κύριου κινητήρα και την αποδοτικότητα καυσίμου.

Προβλέψεις CII στο τέλος του έτους

Προσομοιωτής CII από Nautilus Labs
Ο προσομοιωτής CII σας δείχνει τον προβλεπόμενο βαθμό CII για ένα σκάφος, εάν οι συνθήκες λειτουργίας παραμείνουν οι ίδιες, καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχουν οι αλλαγές στο προφίλ λειτουργίας του σκάφους στον βαθμό CII στο τέλος του έτους. Επιπλέον, εάν υπάρχει ένας βαθμός CII που προσπαθείτε να επιτύχετε, ο προσομοιωτής CII του Nautilus θα σας πει πώς να αλλάξετε το προφίλ λειτουργίας του σκάφους για να το πετύχετε.

Ο προσομοιωτής Nautilus CII βασίζεται στο ψηφιακό δίδυμο μοντέλο του σκάφους για να προβλέψει πώς θα αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο σενάριο. Αυτές οι προβλέψεις μπορούν στη συνέχεια να δώσουν πληροφορίες για τον βαθμό CII του σκάφους σε αυτά τα μεμονωμένα σενάρια, καθώς και για το πώς οι επιδόσεις του σκάφους θα επηρεάσουν τους μέσους όρους και τους στόχους του AER στο τέλος του έτους.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Fleet Essentials?

Fleet Essentials είναι μια λύση διαχείρισης επιδόσεων για τη διαχείριση των επιδόσεων ενός στόλου θαλάσσιων σκαφών. Με το Fleet Essentials μπορείτε να παρακολουθείτε ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων επιδόσεων για ένα πλοίο, με βάση δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και σημεία αναφοράς επιδόσεων.

Πώς λειτουργεί το Fleet Essentials ;

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες ενός σκάφους και τις μεσημεριανές αναφορές, δημιουργείται ένα μοντέλο ψηφιακού διδύμου που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το σκάφος του πραγματικού κόσμου. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του εν λόγω πλοίου.

Όταν οι επιδόσεις του σκάφους στον πραγματικό κόσμο πέφτουν κάτω από τα προκαθορισμένα όρια, αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπορούν να αναλάβουν προληπτικές ενέργειες, όπως ο προγραμματισμός συντήρησης ή καθαρισμού του κύτους.

Τι δείχνουν οι πίνακες ελέγχου Fleet Essentials ;

Οι πίνακες ελέγχου στο Fleet Essentials εξετάζουν διάφορους τομείς των επιδόσεων των πλοίων, όπως:

  • Απόδοση κύριου κινητήρα
  • Εκπομπές και βαθμός CII
  • Κατάσταση της γάστρας και της προπέλας
  • Υπερκατανάλωση σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς
  • Δυναμικοί πίνακες ταχύτητας και κατανάλωσης
  • Απόδοση βοηθητικού κινητήρα

Εμπειρία Fleet Essentials

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ένα demo του Fleet Essentials και να μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την απόδοση ολόκληρου του στόλου σας.