Μελέτες περιπτώσεων πελατών

Δείτε πώς βοηθάμε τον εμπορικό ναυτιλιακό τομέα να μειώσει τις εκπομπές και να βελτιώσει την κερδοφορία. 

Log-in Η Logística Intermodal συνεργάζεται με το Nautilus Labs για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας του ταξιδιού

Log-in Η Logística Intermodal συνεργάζεται με το Nautilus Labs για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας του ταξιδιού

Η TotalEnergies και η BW LNG συνεργάζονται με το Nautilus Labs για τη μείωση της κατανάλωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη βελτίωση του CII

Η TotalEnergies και η BW LNG συνεργάζονται με το Nautilus Labs για τη μείωση της κατανάλωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη βελτίωση του CII

Γεννήτριες επί του σκάφους: από 36% σε 92%

Γεννήτριες επί του σκάφους: από 36% σε 92%

Αυξημένη κερδοφορία και βιωσιμότητα ταξιδιών μέσω της δυναμικής βελτιστοποίησης ταξιδιών

Αυξημένη κερδοφορία και βιωσιμότητα ταξιδιών μέσω της δυναμικής βελτιστοποίησης ταξιδιών

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, δαπάνες συντήρησης και εκπομπές ρύπων μέσω της βελτιστοποίησης των γεννητριών

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, δαπάνες συντήρησης και εκπομπές ρύπων μέσω της βελτιστοποίησης των γεννητριών

Η Eastern Pacific Shipping αξιοποιεί το Nautilus για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να βελτιστοποιήσει την αύξηση των κερδών από τα ταξίδια της

Η Eastern Pacific Shipping αξιοποιεί το Nautilus για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να βελτιστοποιήσει την αύξηση των κερδών από τα ταξίδια της

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Βελτιστοποίηση ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Βελτιστοποίηση ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο

Δυναμική βελτιστοποίηση ταχύτητας για τη βελτίωση των οικονομικών του ταξιδιού και την αύξηση της κερδοφορίας

Δυναμική βελτιστοποίηση ταχύτητας για τη βελτίωση των οικονομικών του ταξιδιού και την αύξηση της κερδοφορίας

Εμπορική βελτιστοποίηση: Δεδομένα και αυτοματοποίηση: Πώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης με μεγάλα δεδομένα και αυτοματοποίηση

Εμπορική βελτιστοποίηση: Δεδομένα και αυτοματοποίηση: Πώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης με μεγάλα δεδομένα και αυτοματοποίηση